loading...

Välkommen till ödegården Näraby!
Här kan du följa renoveringen från spöklikt ödehus som länge har stått övergivet
till att återställa Näraby till sin forna glans och skapa ett hem.
 

Återbruk

Vi använder det miljövänliga alternativet när vi renoverar Näraby, nämligen återbruk.

Samarbete

Vill du inleda ett samarbete med Näraby? 
Klicka här för att ta reda på mer.

I media

Näraby har figurerat mycket i media den senaste tiden - se mer här.

Att rädda ett ödehus

Följ vår webbTV-serie - "att rädda ett ödehus".
Om att hitta, rädda och förvalta ett ödehus med byggnadsvård,
återbruk, smart återanvändning, miljötänk och entusiasm.

Du kan hitta mer information på vår facebook

Emilia Lindholm, näraby ödegård, Falkenberg

Näraby ödegård på instagram

Följ Näraby gård på instagram 

193