Vi vill återställa Näraby till sina fornstora dagars glans med rätt materialvård, omvårdnad och återbruk.
Samt med nya material framtidssäkra gården för kommande generationer att bo och leva här.
Ett arbete som kommer ta lång tid och där jag behöver all hjälp jag kan få.