Närabys historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, exakt hur långt är svårt att tyda men vi har hittat en hel del information som har hjälpt oss i forskningen om husets och gårdens historia. En hel del fakta pekar på att huset tidigare var Näraby 2 och före det Nils Knutsgård om man utgår från gamla kartor och skrifter. Vi har fått kontakt med underbara människor som hört av sig och berättat att deras släkt har kopplingar till gården och även fått kontakt med arvingar till folk som arbetat här fram till 1950talet. Väldigt spännande och alla som har tips, fortsätt maila oss.