Näraby gård - historia

Närabys historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, exakt hur långt är svårt att tyda men vi har hittat en hel del information som har hjälpt oss i forskningen om husets och gårdens historia. En hel del fakta pekar på att huset tidigare var Näraby 2 och före det Nils Knutsgård om man utgår från gamla kartor och skrifter.

Sedan är det även saker som pekar på att det tidigare var Näraby 1, det som kallades Anders Svensgård eller Hökabäck, före detta frälsegården. Oavsätt vilken av gårdarna det är så sträcker sig historien lång tillbaka. Så pass långt som till 1600-talet eller tidigare. Troligtvis fanns den i någon form tidigare än 1645 men där tar informationen slut då Halland innan dess var Danskt. Vi fortsätter göra efterforskningar med hjälp av gamla dokument och kartor för att försöka få rätsida på vad gården kallades förr och vilken av gårdarna det är.


Vi har fått kontakt med underbara människor som hört av sig och berättat att deras släkt har kopplingar till gården och även fått kontakt med arvingar till folk som arbetat här fram till 1950talet. Väldigt spännande och alla som har tips och bilder från Näraby, fortsätt maila oss.

Näraby gård, omkring 1920.
Näraby gård, förmodligen runt 1930-talet
Näraby gård, 1945.